"Minden forrásom belőled fakad." Zsolt (87,7)


Ez a zsoltársor a mottója a 2020 őszén, hazánkban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK).
Az egyhetes eseménysorozat keretében szentmiséken, gyertyás körmeneten és számos más módon ünnepelhetjük majd a köztünk élő Krisztust.

A Kongresszusra való méltó előkészületet a Püspöki Kar által létrehozott NEK Titkárság vezeti Fábry Kornél atya vezetésével.

A cél, hogy ne csak egy hétig tartson az Oltáriszentség ünneplése. A Kongresszus hatására újuljon meg hazánkban a hitélet és az ebből fakadó közösségi élet.

Bíboros úr egy hároméves előkészületi programot hirdetett meg, melynek keretében minden évben más-más területre helyezi a hangsúlyt.
Az első év középpontjában a személyes megújulásunk, a szentségi Jézussal való kapcsolatunk elmélyítése kerül. Ezt plébániánkon is számos esemény fogja segíteni.

Az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapja: http://www.iec2020.hu

Szentségimádások rendje az egész országban: 
http://www.szentsegimadas.hu

A NEMZETKÖZI EUKARISZTIKUS KONGRESSZUSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS PLÉBÁNIÁNKON

Plébániánk tervei az első felkészülési évre (2017 Pünkösdhétfő – 2018 Pünkösdvasárnap)

a. Változás a szentségimádások rendjében (október 1-től)

i. Az első pénteki szentségimádásokat az ifjúság fogja vezetni.

ii. Csütörtökönként is lesz szentségimádás, kb. este 18.30-19.30-ig. Ez terveink szerint egy hosszabb, csendes elmélyülésre lehetőséget adó alkalom lenne.

iii. A többi szentségimádási alkalom változatlan.

b. Az Adorációs Iskola

c. A vasárnapi ½ 10-es szentmisék új szolgálati rendje a hónap első négy vasárnapján

i. hónap első vasárnapja: Eucharisztikus Szövetség (felelős: Csörgőné Kriszta)

ii. hónap második vasárnapja: Gyermek és ifjúsági hittanosok (felelős: Nagyné Ildi)

iii. Rózsafüzér csoportok (felelős: Zoltán Erzsike vagy Biriszló Marika)

iv. Családok (felelős: Marossy Szabolcs)


MÉDIA


Missziós küldöttek képzésén elhangzott előadások: http://www.szentadalbert.hu/nek.php

Adorációs iskola:
1. előadás - Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában
2. előadás - Tanuljunk imádkozni Mártától és Máriától
3. előadás - A kérő imádság, a hit és a remény
4. előadás - Imádás, dicsőítés és hálaadás
5. előadás - Isten irgalmas szeretete
6. előadás - Az Atya szeretete
7. előadás - A Szentlélek, aki Urunk és éltetönk
8. előadás - Isten jelenlétében élni
9. előadás - Isten Igéje
10. előadás - Mária
11. előadás - Jézus Szíve és az Eucharisztia
12. előadás - Eucharisztia és misszió
A NEK honlapján a videok mellett az előadások hanganyaga is elérhető.


Vissza a kezdő lapra