Alapítványunkról:

 

Neve: Szent László Plébánia Templom Alapítvány
Címe: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6.
Számlaszáma: 10702277-47700406-51100005, erre számlára lehet közcélú adományokat befizetni.
SzJA 1% felajánlások adószáma: 19702786-1-43.

Alapítványunk rövid története:


1991-ben jött létre, templomunk teljes felújítása volt a legnagyobb feladat,  ez lett a cél.
Később közhasznú tevékenységeket is vállaltunk.
Az Alapító Okiratnak megfelelően Alapítványunk célja:
A plébánia épületeinek, közösségi, karitatív, foglalkozási helyeinek, játszóterének és egyéb létesítményeinek bővítése, felújítása és folyamatos karbantartása.
Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek:
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, karitatív segélyek nyújtása.
- nevelési és oktatási célokra történő támogatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
- környezetvédelem, közreműködés a szűkebb lakókörzet és természeti értékeink megóvásában, tisztán tartásában.
- Gyermek-és ifjúságvédelem, gyerekekkel és az ifjúsággal való foglalkozás, érdekképviselet. rendezvények, táborok szervezése és támogatása.

Alapítványunk közhasznú szervezet

Templomunk felújítása, karbantartása folyamatos, a kapott támogatásokat, és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó összegeket legnagyobb mértékben ezekre fordítottuk.

Ezen kívül anyagi lehetőségeink szerint évek óta támogatjuk a családok lelkigyakorlaton való részvételét is.

Az adományok felhasználásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
Minden adományt köszönettel fogadunk!
 

Vissza a kezdő lapra 

 

plebanos@szentlaszlo-havanna.hu

.