H I R D E T É S E I N K

                         _________________________________________________________________________________


 

2017. SZEPTEMBER 24.
ÉVKÖZI XXV. VASÁRNAP

1. Kedden este 7 órakor felnőtt hittan lesz. Témája: katolikus erkölcstani kérdések. Szerdán reggel a nyugdíjasok számára rózsafüzér titokcsere lesz. Csütörtökön este fél 8-ra az ifjúságot várom hittanra.

2. Szeptember 30-án, szombaton délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a budapesti Szent László tiszteletére szentelt templomok híveinek találkozója az Angyalföldi (Béke téri) Szent László templomban. Mindenkit szeretettel várnak. A nap programja megtalálható a hirdetőtáblán.

3. Október 12-13-14-én plébániai zarándoklatra megyünk a Partiumba és a Bánságba (Nagyvárad – Arad – Máriaradna – Temesvár). A zarándoklat 23 ezer Ft-ba kerül. Az ár tartalmazza a buszköltséget, a félpanziós ellátást és a belépőket. (Száraz élelmiszert is fogunk vinni magunkkal, ezért az utazásunk alatt nem kell majd külön ételt venni, csak az első napra). A zarándoklat tervezett programja megtalálható a hirdetőtáblákon. Kérem, hogy iratkozzanak fel, akik szeretnének jönni, és fizessék be az előleget (10.000 Ft).

4. Kérjük, hogy aki szeretne Adoremus-t rendelni a következő negyed évre, a sekrestyében tegye meg, befizetve az 1680 Ft-os költséget.

ZARÁNDOKLAT NAGYVÁRAD-SZENTJOBB-MÁRIARADNA-TEMESVÁR
2017. október 12-14.

Október 12, csütörtök
7:00 Indulás
13:00 Érkezés Nagyváradra
14-15:30: Székesegyház, Püspöki Palota, Kincstár (Szent László herma)
16-17: Vár- és vártemplom
18:00 Szállás elfoglalása (Posticum – Katolikus Ifjúsági Központ)
19:00 Vacsora
21:00 Esti ima

Október 13, péntek
08:00 reggeli
10:00 Várad központja, Szent László templom, sétáló utca
12:00 Indulás Aradra
14:00 Aradi tizenhárom vértanú emlékhelye
15-17: Arad belváros
18:00 Lippa, szálláshely elfoglalása
19:00 Vacsora
20:00 Esti Ima

Október 14., szombat
07:00 Ébresztő
07:30 Reggeli
08:30 Kegytemplom ismertetése
09:00 Szentmise a kegytemplomban
10:30 Indulás Temesvárra
12:00 Ebéd Temesváron
14:00 Temesvár Városközpont, Dóm megtekintése
16:00 Indulás Budapestre

2017. SZEPTEMBER 17.
ÉVKÖZI XXIV. VASÁRNAP

1. Kedden este 7 órakor fogom tartani az idei első katekumen hittant, szerdán reggel 8 órakor a nyugdíjasokat várom hitoktatásra, csütörtökön este fél 8-ra pedig az ifjúságot.

2. Kirándulni hívjuk plébániánk közösségének minden tagját szeptember 23-án. A kirándulásra három csoport indul, akik más-más útvonalon jutnak el Makkosmáriára, ahol 16 órakor találkoznak és egy közösen elmondott ima után indulnak haza.
• Az első csoportba várjuk az általános iskolásokat elsőtől nyolcadik osztályig, vezetőjük Sztrakay Balázs lesz.
• A második csoport a középiskolások és egyetemisták csoportja Pintér Réka és Kovács Erzsi vezetésével.
• A harmadik csoportba hívjuk a kisgyermekes családokat, illetve a felnőtteket. Az ő vezetőjük Tikk András lesz.
– Gyülekező a plébánián 3/4 9-kor.
– Hoznivalók: egész napra elegendő enni- és innivaló, esőkabát, 6 db vonaljegy vagy bérlet és 250 Ft.

3. Október 12-13-14-én plébániai zarándoklatra megyünk a Partiumba és a Bánságba (Nagyvárad–Arad-–Máriaradna–Temesvár). A zarándoklat még szervezés alatt áll. Előzetes számítások szerint 21-23 ezer Ft-ba fog kerülni. (A pontos árajánlatot még érkezett meg mindenhonnan). Kérem, hogy iratkozzanak fel, akik szeretnének jönni, és fizessék be az előleget (10.000 Ft).

2017. SZEPTEMBER 10.
ÉVKÖZI XXIII. VASÁRNAP

1. Ma a ½ 10 órai szentmise után megemlékezést tartunk egykori plébánosunkról, Somogyi László atyáról az ő mellszobránál.

2. A plébániai hittanok szeptember 11-én kezdődnek. Kérjük, hogy aki szeretné a gyermekét plébániai hittanra járatni, vigyen el a hátsó kisasztalról jelentkezési lapot, és kitöltve hozza vissza, majd adja le a sekrestyében. Az óvodások valamint az 1-2. osztályosok számára Simongáti Éva fogja tartani a hittant vasárnapi szentmisék előtt (9:30). Az elsőáldozásra készülőknek (3-4. osztály) Fabók Nikoletta tartja majd a hittanokat, szintén a vasárnapi misék előtt. Az 5-8. osztályosokat (hétfő délután fél 5-től) Törsök László-, a 9-12. osztályosokat pedig Nagyné Molnár Ildikó (csütörtök este fél 7-től) fogja hittanra tanítani.

3. A plébános által tartandó hittanok ezen a héten még nem kezdődnek el, csak szeptember 17. után. Tehát szeptember 19-én lesz az első katekumen hittant, 20-án az első nyugdíjas foglalkozás, majd 21-én az első ifjúsági hittanóra idén.

4. Szeptember 15-én 18 órától 20 óráig tanévindító táncházat tartunk, melyre szeretettel várjuk plébániánk felső tagozatos és középiskolás hittanosait. Kérjük, hogy a résztvevők süteménnyel vagy innivalóval járuljanak hozzá az esthez.

5. Mint azt már korábban hirdettük, plébániánk is részt vesz szeptember 16-án, szombaton a budapesti és Budapest környéki hívek hagyományos gyalogos zarándoklatán, az úgynevezett Mindszenty-zarándoklaton, a Városmajorból Máriaremetére. A zarándoklat fő célja: közös ima a magyar családokért, hazánkért, felkészülés a 2020. évi Eucharisztikus Kongresszusra.  Közös indulás a plébániáról szeptember 16-án, szombaton reggel 6:00 órakor. További részletek a kihelyezett plakáton, valamint a Nagyperselyről június óta elvihető kis füzetben olvashatók. Javasoljuk a füzet alapos áttanulmányozását a zarándoklat előtt.
Hétvégén én (Elemér atya) hazautazom, ennek ellenére szeretném kiemelni a Mindszenty zarándoklat fontosságát, s kérem, hogy akinek ideje engedi, vegyen részt rajta.

6. Szeptember 3-án vasárnap KT ülés volt, melynek keretében hosszasan tárgyaltuk az óvoda kérdését. Arra a megállapodásra jutottunk, hogy néhány sorban mindenképpen jelezzük a Főpásztornak, hogy sajnálattal vettük a döntést. Ugyanakkor utánajárunk, hogy más fenntartó által van-e rá lehetőség, hogy jövőre újrainduljon az óvoda. Ha erre nincs lehetősége, akkor valamilyen formában hasznosítanunk kell az épületnek eddig óvodaként használt részét.

7. Kirándulni hívjuk plébániánk közösségének minden tagját szeptember 23-án. A kirándulásra három csoport indul, akik más-más útvonalon jutnak el Makkosmáriára, ahol 16 órakor találkoznak és egy közösen elmondott ima után indulnak haza.
• Az első csoportba várjuk az általános iskolásokat elsőtől nyolcadik osztályig, vezetőjük Sztrakay Balázs lesz.
• A második csoport a középiskolások és egyetemisták csoportja Pintér Réka és Kovács Erzsi vezetésével.
• A harmadik csoportba hívjuk a kisgyermekes családokat, illetve a felnőtteket. Az ő vezetőjük Tikk András lesz.
– Gyülekező a plébánián 3/4 9-kor.
– Hoznivalók: egész napra elegendő enni- és innivaló, esőkabát, 6 db vonaljegy vagy bérlet és 250 Ft.

8. Október 12-13-14-én plébániai zarándoklatra megyünk a Partiumba és a Bánságba (Nagyvárad–Máriaradna–Temesvár). A zarándoklat még szervezés alatt áll. Előzetes számítások szerint 21-23 ezer Ft-ba fog kerülni. Kérem, hogy iratkozzanak fel, akik szeretnének jönni, és fizessék be az előleget (10.000 Ft).

2017. SZEPTEMBER 3.
ÉVKÖZI XXII. VASÁRNAP

1. A hónap első vasárnapja van, ezért délután 5 órától szentségimádást tartunk.

2. Ma a ½ 10-es szentmise kezdetén lesz a Veni Sancte, a Szentlékek segítségül hívása az új tanévre.

3. Ma este 7 órától képviselőtestületi ülés lesz.

4. A hét folyamán az ifjúság nagytakarítást végzett a hittantermekben. Köszönetet mondok Kovács Erzsébet- és Pintér Réka főszervezőknek, s minden résztvevőnek.

5. A mai napon elbúcsúzunk Tóth Ferenc atyától, aki több mint 5 évig szolgált templomunkban kisegítő- és helyettesítő lelkészként. Most vidékre költözik. Megköszönöm az éveken keresztül végzett szolgálatát, s a hívek lelke üdvéért végzett minden fáradozását.

6. Jövő vasárnap a ½ 10 órai szentmise után megemlékezést tartunk egykori plébánosunkról, Somogyi László atyáról az ő mellszobránál.

7. A plébániai hittanok szeptember 11-én kezdődnek. Kérjük, hogy aki szeretné a gyermekét plébániai hittanra járatni, vigyen el a hátsó kisasztalról jelentkezési lapot, és kitöltve hozza vissza, majd adja le a sekrestyében. Az óvodások valamint az 1-2. osztályosok számára Simongáti Éva fogja tartani a hittant vasárnapi szentmisék előtt. Az elsőáldozásra készülőknek (3-4. osztály) Fabók Nikoletta tartja majd a hittanokat, szintén a vasárnapi misék előtt. Az 5-8. osztályosokat (hétfő délután fél 5-től) Törsök László-, a 9-12. osztályosokat pedig Nagyné Molnár Ildikó (csütörtök este fél 7-től) fogja hittanra tanítani.

8. Szeptember 15-én 18 órától 20 óráig tanévindító táncházat tartunk, melyre szeretettel várjuk plébániánk felső tagozatos és középiskolás hittanosait. Kérjük, hogy a résztvevők süteménnyel vagy innivalóval járuljanak hozzá az esthez.

9. Mint azt már korábban hirdettük, plébániánk is részt vesz szeptember 16-án, szombaton a budapesti és Budapest környéki hívek hagyományos gyalogos zarándoklatán, az úgynevezett Mindszenty-zarándoklaton, a Városmajorból Máriaremetére. A zarándoklat fő célja: közös ima a magyar családokért, hazánkért, felkészülés a 2020. évi Eucharisztikus Kongresszusra.  Közös indulás a plébániáról szeptember 16-án, szombaton reggel 6:00 órakor. További részletek a kihelyezett plakáton, valamint a Nagyperselyről június óta elvihető kis füzetben olvashatók. Javasoljuk a füzet alapos áttanulmányozását a zarándoklat előtt.

10. A Szent László Plébánia újjáalakult karitász csoportja a lelki egészség védelmére a Carl Rogers-i segítő beszélgetés lehetőségét kínálja fel híveinek.
Mindazok jelentkezését várjuk, akik életvezetési, párkapcsolati, gyermeknevelési, önismereti vagy bármilyen más lelki problémával küzdenek. A segítő beszélgetéseket képzett mentálhigiénés segítő szakember vezeti. Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap zárt borítékban történő leadásával az irodán.

11. Augusztus végén szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy a plébániánkon működő óvodai csoport átkerül a Wlassics Gyula utcába. Szerettem volna megtudni, hogy ennek mi az oka, ezért rögtön felhívtam az EKIF-et. Elmondták, hogy két hétig küzdöttek azért, hogy megmentsék a nálunk működő csoportot, mert tudták, hogy ez nekünk fájdalmas lesz, de nem sikerült megoldani a problémát. Az alábbi indokokat mondták el: 1) augusztus közepén váratlanul felmondott két óvónő. Ők eddig is óvodapedagógust kerestek, s nem volt elég. 2) Csak 16 gyerek jelentkezett a csoportunkba. 3) Az alkalmazottak fizetése is plusz terhet jelentett az EKIF-nek már évek óta. 4) Az EKIF-nek egyébként is tervben van egy új óvoda építése 2018-ban.

12. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra – a Bíboros úr kérésére – plébániai szinten is készülünk. Ennek első, közösségi eseménye volt most szeptember 1-án egy tájékoztató, bemutató program, mely szentségimádással zárult. Kérjük, hogy a Kedves Hívek kapcsolódjanak be az ezzel kapcsolatos programokba, eseményekbe.

13. A NEK keretében indul egy ún. Adorációs iskola, melynek plakátját kitettük a hirdetőtáblára. Kérem, hogy akinek az idejébe belefér, jelentkezzen, s plébániánk részéről vegyen részt a képzésen, ami egy tizenkét alkalmas imaiskola 2017. szeptember 11. és december 4. között hétfő esténként, a 18 órai szentmisével kezdve 20 óráig, a Városmajori Jézus Szíve templomban.

2017. AUGUSZTUS 27.
ÉVKÖZI XXI. VASÁRNAP

1. Szeptember 1-jén első péntek lesz. A szentmisét 18 órakor fogjuk tartani.

2. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés első évének plébániai nyitányaként szeretettel várjuk a kedves testvéreket szeptember 1-jén pénteken az este 6 órai szentmisét követő kb. 1 órás programra itt a templomban. Ennek során filmvetítéssel egybekötött rövid tájékoztatót tartunk, majd lehetőség lesz hozzászólásra, különféle ötletek előadására. A program rövid szentségimádással zárul. Kérem, hogy minél többen jöjjenek el, hiszen a Bíboros úr szándéka, hogy az Eucharisztikus Kongresszus nem csupán egy egyhetes eseménysorozat legyen, hanem a felkészülésnek köszönhetően lelki megújulást eredményezzen.

3. Egy hét múlva, szeptember 3-án lesz a Veni Sancte. Szeretettel várjuk a diákokat, hitoktatókat, tanítókat, tanárokat, nevelőket, hogy együtt imádkozzunk a Szentlélek Isten kegyelmeiért.

4. Szintén szeptember 3-án, jövő vasárnap, este 7 órakor képviselőtestületi ülést tartunk.

5. A plébániai hittanok szeptember 11-én kezdődnek. Kérjük, hogy aki szeretné a gyermekét plébániai hittanra járatni, vigyen el a hátsó kisasztalról jelentkezési lapot, és kitöltve hozza vissza, majd adja le a sekrestyében.

2017. AUGUSZTUS 13.
ÉVKÖZI XIX. VASÁRNAP

1. A héten 4 napos plébániai lelkigyakorlatot tartottunk Győrben. Mindenkinek, aki eljött, megköszönöm szépen a részvételt! Ugyanakkor megköszönöm Dr. Csörgő István képviselőtestületi elnök úrnak a precíz szervezést, illetve lebonyolítást. Köszönet mondok továbbá mindazoknak, akik ebben segítségére voltak, illetve a lelkigyakorlatért bármit tettek vagy adományoztak.

2. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, amely parancsolt ünnep, délelőtt 9:30-tól és délután 18:00 órától lesz szentmise.

3. Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén reggel 7:00 órakor és délelőtt 9:30-kor tartunk szentmisét templomunkban. Azon a napon (augusztus 20-án, tehát jövő vasárnap) ELMARAD AZ ESTI 6:00 ÓRAI SZENTMISE. A Szent István Bazilika előtt délután 17:00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet a Szent Jobb körmenet fog követni.

4. Plébániánk újonnan megalakult karitász csoportja továbbra is várja önkéntesek jelentkezését, melyhez jelentkezési lapot a Szt. Antal persely melletti asztalon találnak. Kérjük, hogy 2017. augusztus végéig a kitöltött jelentkezési lapot a sekrestyében adják le, annak érdekében, hogy a csoport tevékenységét tervezni tudjuk.

5. Kérjük továbbá, hogy a Karitásszal kapcsolatos hirdetéseket, felhívásokat kísérjék figyelemmel a hirdetőtáblán is.

Amennyiben programjainkról részletesebben is érdeklődik, hívja irodánkat, keressen fel minket, vagy írjon mailt az alábbi címre:

plebanos@szentlaszlo-havanna.hu

Vissza a kezdő lapra 

 

.