H I R D E T É S E I N K

                         _________________________________________________________________________________


 

2018. MÁJUS 20.
PÜNKÖSD ÜNNEPE

1. Pünkösdhétfőn csak reggel 7 órakor tartunk szentmisét templomunkban.

2. Plébániánk is részt vesz a Pünkösdhétfőn, Máriaremetén megrendezésre kerülő Karizmák ünnepén. Az eddigi szokásoknak megfelelően önálló sátrunk is lesz. A sátras bemutatkozások délelőtt 9 órakor kezdődnek.  Közös indulás is lesz a plébániáról május 21-én hétfőn 1/2 9-kor. Várjuk és kérjük önkéntesek jelentkezését, akik segítenek Máriaremetén a rendezőknek a program előkészítésében és lebonyolításában. Jelentkezni Csörgő Istvánnál, vagy pedig a sekrestyében lehet.

3. Kedden este 7 órától katekumen hittan lesz. Szerdán reggel a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este ½ 8-tól pedig az ifjúságot várom hitoktatásra.

4. Az Élő Rózsafüzér zarándoklat május 26-án, szombaton kerül megrendezésre. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 7-es szakaszra, akár egy kis szakasz erejéig is. Útvonalunk Soroksár-Pestszentimre-Pestszentlőrinc. Közös indulás plébániánkról szombaton reggel ¼ 7-kor lesz. A faliújságon megtalálják a jelentkezési lapot. Idén a zarándoklatzáró szentmiséje a Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián lesz 19 órakor. Délután kb. negyed 6-kor a templomunkba betér a 8-as szakasz kb. 15 percre imádkozni. Kérem, hogy aki hozzá tud járulni süteménnyel a megvendégelésükhöz, hozza be a hét folyamán a plébániára.

5. Előre hirdetem, hogy két hét múlva, Úrnapján nem lesz templomunkban reggel 7 órai szentmise, hanem csak délelőtt 10 órakor és este 6 órakor. Délelőtt azért lesz 10 órakor a szentmise, mert a Katolikus Rádió tőlünk fogja közvetíteni a szentmisét, és ők kérték ezt az időpontot. Úrnapján a 10 órai szentmise után ünnepi körmenetet fogunk tartani. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy a szokott módon készüljenek.

6. Előre hirdetjük, hogy Tóth Imre diakónusunkat június 9-én szenteli pappá a Bíboros úr. A szentelés reggelén busszal indulunk a templomtól. Aki szeretne jönni, iratkozzon fel a sekrestyében vagy az irodán. Költség: 3500 Ft, mely az utat és az ebédet fedezi.  Szentelendő kispapunknak közös ajándékot is fogunk venni, amit a templombúcsúnk ünnepén fogunk átadni neki, hiszen ekkor fogja tartani nálunk a primiciáját.

7. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

8. A nyári hittanos tábor július 2-8. között lesz Salgóbányán. Már lehet jelentkezni a táborba. Szeretettel hívjuk gyerek- és ifjúsági hittanosainkat. Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A tábor díja 18 ezer Ft.

9. Plébániánk szokásos felnőtt lelkigyakorlatát idén augusztus 7. keddtől augusztus 11-ig tartjuk Győrben, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület és a Családok Évének jegyében. Jelmondata: "Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek" Amennyiben igény van rá, a lelkigyakorlatozó felnőttek gyermekei számára felügyeletet szervezünk. Tájékoztató és jelentkezési lap hátul a kisasztalról elvihető.

2018. MÁJUS 13.
URUNK MENNYBEMENETELE

1. Kedden este 7 órától felnőtt hittan lesz. Szerdán reggel a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este ½ 8-tól pedig az ifjúságot várom hitoktatásra.

2. Az Élő Rózsafüzér zarándoklat május 26-án, szombaton kerül megrendezésre. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 7-es szakaszra, akár egy kis szakasz erejéig is. Útvonalunk Soroksár - Pestszentimre - Pestszentlőrinc.  Közös indulás plébániánkról szombaton reggel ¼ 7–kor lesz. A faliújságon megtalálják a jelentkezési lapot. Idén a zarándoklat záró szentmiséje a Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián lesz 19 órakor.

3. Plébániánk is részt vesz a Pünkösdhétfőn Máriaremetén megrendezésre kerülő Karizmák ünnepén. Az eddigi szokásoknak megfelelően önálló sátrunk is lesz. A sátras bemutatkozások délelőtt 9 órakor kezdődnek. Közös indulás is lesz a plébániáról május 21-én hétfőn 1/2 9-kor. Várjuk és kérjük önkéntesek jelentkezését, akik segítenek Máriaremetén a rendezőknek a program előkészítésében és lebonyolításában. Jelentkezni Csörgő Istvánnál, vagy pedig a sekrestyében lehet.

4. Előre hirdetjük, hogy Tóth Imre diakónusunkat június  9-én szenteli pappá a Bíboros úr. A szentelés reggelén busszal indulunk a templomtól. Aki szeretne jönni, iratkozzon fel a sekrestyében vagy az irodán. Költség: 3500 Ft, mely az utat és az ebédet fedezi.

5. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

6. A nyári hittanos tábor július 2-8. között lesz Salgóbányán. Már lehet jelentkezni a táborba. Szeretettel hívjuk gyerek- és ifjúsági hittanosainkat. Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A tábor díja 18 ezer Ft.

7. Plébániánk szokásos felnőtt lelkigyakorlatát idén augusztus 7. keddtől augusztus 11-ig tartjuk Győrben, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület és a Családok Évének jegyében. Jelmondata: "Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek" Amennyiben igény van rá, a lelkigyakorlatozó felnőttek gyermekei számára felügyeletet szervezünk. Tájékoztató és jelentkezési lap hátul a kisasztalról elvihető.

2018. MÁJUS 6.
HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA

1. A hónap első vasárnapja van, délután 5 órától szentségimádást tartunk.

2. Május hónapban a reggeli szentmisék után, illetve az esti szentmisék előtt elvégezzük a Lorettói litániát.

3. Kedden este 7 órától katekumen hittan lesz. Szerdán reggel a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este ½ 8-tól pedig az ifjúságot várom hitoktatásra.

4. A héten e-mailben átküldtük az elsőáldozási képeket az érintett családoknak. Kérjük, hogy aki nem kapta meg, jelezze a sekrestyében vagy az irodán.

5. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ismét van lehetőség a személyi jövedelemadó kétszer 1%-ának felajánlására egyházunk és a plébániánkat segítő alapítvány javára. Erre akkor is van lehetőség, ha az adóhatóság készíti el bevallásunkat, ezért kérjük, éljenek a lehetőséggel. Bővebb információ a hátsó hirdetőtáblán olvasható, és szórólap is elvihető.

6. Mint már hirdettem, várom a Kedves Hívek adományát a templomtető felújítására. Kérem, hogy az Alapítvány javára fizessék be vagy utalják át az erre szánt összeget.

7. A nyári hittanos tábor július 2-8. között lesz Salgóbányán. Már lehet jelentkezni a táborba. Szeretettel hívjuk gyerek- és ifjúsági hittanosainkat. Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A tábor díja 18 ezer Ft.

8. Plébániánk szokásos felnőtt lelkigyakorlatát idén augusztus 7. keddtől augusztus 11-ig tartjuk Győrben, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület és a Családok Évének jegyében. Jelmondata: "Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek" Amennyiben igény van rá, a lelkigyakorlatozó felnőttek gyermekei számára felügyeletet szervezünk. Tájékoztató és jelentkezési lap hátul a kisasztalról elvihető.

2018. ÁPRILIS 29.
HÚSVÉT V. VASÁRNAPJA

1. Ma ½ 10 órai szentmisén 18 gyermek járul első szentáldozáshoz. Imádkozzunk értük, hogy az Úr Jézushoz való hűségük végig kísérje egész életüket.

2. Kedden este 7 órától felnőtt hittan lesz. Szerdán reggel a nyugdíjasokat várom bibliaórára, csütörtök este ½ 8-tól pedig az ifjúságot várom hitoktatásra.

3. Május 1-jén, kedden lesz Brenner János boldoggá avatása Szombathelyen. Aki nem tud jelen lenni, figyelemmel kísérheti az ünnepi eseményt a Duna Televízión, illetve a Bonum TV-n.

4. Május 1-jén, mivel szabad nap lesz, szünetelni fog az irodai nyitva tartás.

5. Május 5-én családi napot szervezünk a Kiserdő felújított Sas utcai sportpályájára. A közös játék, sportolás mellett együtt főznénk, ezért kérjük, hogy a hátul kitett lapon jelezzük előre a részvételi szándékot. További információ a kitett plakáton és Kovácsné Sztrakay Katinál.

6. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ismét van lehetőség a személyi jövedelemadó kétszer 1%-ának felajánlására egyházunk és a plébániánkat segítő alapítvány javára. Erre akkor is van lehetőség, ha az adóhatóság készíti el bevallásunkat, ezért kérjük, éljenek a lehetőséggel. Bővebb információ a hátsó hirdetőtáblán olvasható, és szórólap is elvihető.

7. Az utóbbi években nagyobb esőzések alkalmával aggasztó volt számomra, hogy az esővíz végigfolyik a falon, és a csatornák nem képesek elvezetni a vizet.  Kértem az Érseki Hivatal főépítészét, hogy adjon tanácsot a probléma megoldására. Sandner Zoltán főépítész végigjárta a tetőt, a tornyot, s körbe az egész templomot tüzetesen szemügyre vette, majd megállapította, hogy az egész tető cserére, a toronysisak pedig javításra szorul. Május közepén elkezdődnek a munkálatok. A felújítás több, mint 28 millió forintba kerül. A költségek nagy részét a Főegyházmegye vállalta. A pályázati kérelmet azzal az ígérettel adtam be az Egyházmegye felé, hogy a közösségünk is összegyűjt 1 millió forintot erre a célra. Az Önkormányzathoz külön kérelmet írtam. Egyelőre nem tudjuk, hogy ettől a hivataltól mekkora összeget kapunk. Kérem a Kedves Híveket, hogy támogassák a felújítást, és az Alapítvány javára fizessék be az erre szánt összeget.

8. A nyári hittanos tábor július 2-8. között lesz Salgóbányán. Már lehet jelentkezni a táborba. Szeretettel hívjuk gyerek- és ifjúsági hittanosainkat. Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A tábor díja 18 ezer Ft.

2018. ÁPRILIS 22.
JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA

1. Kedden este 7 órától elmarad a felnőtt hittan, szerdán reggel 8-tól a nyugdíjasokszámára rózsafüzér titokcsere lesz, az ifjúságot pedig csütörtök este fél 8-ra várom hitoktatásra.

2. Április 26-án, csütörtökön karitász-gyűlést tartunk a szentmise után 19 órakor. Várjuk a karitász-önkénteseket és a jelentkezőket. Május 5-én családi napot szervezünk a Kiserdő felújított Sas utcai sportpályájára. A közös játék, sportolás mellett együtt főznénk, ezért kérjük, hogy a hátul kitett lapon jelezzük előre a részvételi szándékot. További információ a kitett plakáton és Kovácsné Sztrakay Katinál. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ismét van lehetőség a személyi jövedelemadó kétszer 1%-ának felajánlására egyházunk és a plébániánkat segítő alapítvány javára. Erre akkor is van lehetőség, ha a munkáltató, vagy az adóhatóság készíti el bevallásunkat, ezért kérjük, éljenek a lehetőséggel. Bővebb információ a hátsó hirdetőtáblán olvasható, és szórólap is elvihető.

3. Jövő vasárnap a ½ 10 órai szentmisén elsőáldozás lesz. A hét folyamán ezért több külön foglalkozás lesz az elsőáldozók számára:
– Kedden délután 16:15-től hittanóra;
– Csütörtökön az esti szentmise keretében megkeresztelek három elsőáldozásra készülő gyermeket;
– Pénteken délután 4 órakor vizsga.
– Szombaton reggel szertartás próba, majd utána gyóntatás.

4. A nyári hittanos tábor július 2-8. között lesz Salgóbányán. A mai naptól lehet jelentkezni a táborba. Szeretettel hívjuk gyerek- és ifjúsági hittanosainkat. Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. A tábor díja 18 ezer Ft.

5. A Liliomkert Katolikus Óvodába,várják azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos óvodai nevelés mellet az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését. Az óvodával való ismerkedésre, az óvoda mindennapjaiba való betekintésre kínál lehetőséget 2 fontos esemény, program:
– 2018.április 23-án, 16.00-tól, egy ismerkedős játszódélutánra várják az érdeklődő családokat a Wlassics Gyula u.84/A-ban;
– 2018 április 25-én (Wlassics Gyula 66) és 26-án (Wlassics Gyula 84/a) nyílt napot szerveznek minden kedves és érdeklődő család számára.
– Óvodai beiratkozás ideje: 2018.május 02-04 között. Bővebb felvilágosítást kaphatnak az óvoda titkárságán - Wlassics Gyula u.84/a.

6. Plébániánk szokásos felnőtt lelkigyakorlatát idén augusztus 7. keddtől augusztus 11-ig tartjuk Győrben, az Eucharisztikus Kongresszusra való készület és a Családok Évének jegyében. Jelmondata: „Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek”; (Ez 36,26). A felnőttek részvételi díja várhatóan 22.500,- Ft lesz. Amennyiben igény van rá, a lelkigyakorlatozó felnőttek gyermekei számára felügyeletet szervezünk. További részletekkel később szolgálunk.


Amennyiben programjainkról részletesebben is érdeklődik, hívja irodánkat, keressen fel minket, vagy írjon mailt az alábbi címre:

plebanos@szentlaszlo-havanna.hu

Vissza a kezdő lapra 

 

.