I M A S Z Á N D É K O K

           ___________________________________________________________________

     

A Szentolvasó Társulatok imaszándékai


E szándékokra azoknak is szabad, sőt szép szolgálat imádkozni, akik nem tagjai a Rózsafüzér Társulatnak,

vagy éppen más imaformát szoktak végezni.
 

Szentolvasó Társulataink: a Szent Domonkos, a Szent Franciska, a Néri Szent Fülöp,

a Szent Mónika, a Szent Rita és a Lisieuxi Szent Teréz csoport.

2017. szeptemberi imaszándékok
 

A Plébános imaszándéka:

 

Szentlélek általi megújulásért.

 

A Bíboros atya imaszándéka

 

Az imaapostolság szándéka:


Evangelizációs: Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezetve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek helyei legyenek.

 

Vissza a kezdő lapra