I M A S Z Á N D É K O K

           ___________________________________________________________________

     

A Szentolvasó Társulatok imaszándékai


E szándékokra azoknak is szabad, sőt szép szolgálat imádkozni, akik nem tagjai a Rózsafüzér Társulatnak,

vagy éppen más imaformát szoktak végezni.
 

Szentolvasó Társulataink: a Szent Domonkos, a Szent Franciska, a Néri Szent Fülöp,

a Szent Mónika, a Szent Rita és a Lisieuxi Szent Teréz csoport.2018. májusi imaszándékok
 

A Plébános imaszándéka:

 

Imacsoportjainkért.

 

A Bíboros atya imaszándéka

 

Az imaapostolság szándéka:


(Evangelizációs) A laikusok missziójáért: Hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve napjaink kihívásainak szolgálatában eleget tegyenek sajátos küldetésüknek.

 

Vissza a kezdő lapra