T Ö R T É N E T Ü N K

       ____________________________________________________________________

 

Kedves Látogató !

 

Alább olvashatja templomunk és plébániánk múltját, rövid történetét.

Az „Állami lakótelep” az első világháború idején lőszertelep volt. A barakkokat a háború után lakásokká alakították át az elcsatolt országrészekből menekültek,
 kitelepítettek számára. Erdélyből, Felvidékről és a Délvidékről kb. kétezer család költözött ide, 1920–22 között.
Sok szegénységet, nyomort éltek és láttak az itteniek. A jól összekovácsolódott közösség templomot szeretett volna.
Az 1934. április 27-én alakult Oltáregyesület vette kézbe az ügyet. 1934. május elején már el is kezdődött a templom építése,
Fanta István műépítész tervei és irányítása révén (négy lakás lett átalakítva!). Az ő munkája az oltárkép is, mely Szent László királyunkat ábrázolja.
A templomot Dr. Wimmerth Béla prépost szentelte fel, 1935. június 29-én. Ekkor még a pestszentlőrinci Főplébániához tartozott, innen látták el.
 Kiss István káplán, Szabó László hitoktató (először ő misézett a félig kész templomban 1934. december 8-án), Csábi Vilmos, majd 1940–46-ig,
 Somogyi László volt a hitoktató, templomot, híveket ellátó lelkész.
1939-ben készültek el az oldalhajók és egy színes üvegablak, Szent István király felajánlja a koronát és országot a Szűzanyának (Ligeti Sándor munkája).
 A templom és közössége 1946. október 6-án nyerte el az önálló plébániai rangot.
A II. világháború alatt a templom épülete megrongálódott, bombatámadás is érte, de a hívek áldozatkész munkájával sikerült helyreállítani.
1960-ban lehetőség nyílt a templom korszerűsítésére, bővítésére (raktár címen hittanterem lett kialakítva). 1976-ban „halálra ítélték” a telepet.
Az évtizedek alatt összeszokott lakóközösség tagjait a város legkülönbözőbb lakótelepeire szórják szét, megkezdődik a lakások lebontása.
 A megmaradt templom körül hatezer lakásos, tízemeletes házak épülnek, a Havanna-lakótelep. Kb. csak 50-60 család költözik vissza,
a többi lakás az ország minden részéből jött emberekkel telik meg.
Mivel nem volt, szükségessé vált plébániaépületet is létrehozni. Patty Károly üzemmérnök tervei alapján épült. l990. február 11-én Marosi Izidor váci püspök szentelte fel.
 A nagyon megromlott, megkopott templom épületét 1992–95 között sikerült teljesen felújítani. 1997-re a plébánia épülete kinőtte kereteit.
Közösségi és hitéleti célok miatt a részben bővített tetőtér helyére egy teljes szint készült. A szerkezeti és tetőfedési munkák év végére befejeződtek.
 Az alapterület teljes birtokba vételére 1998-ban kerül sor.
A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során került a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.
Búcsú: június 27.
 

1935-2005 A Szent László Templom - Plébánia története

Rövid köszöntő, ismertető lapunk

 

Amennyiben témát, cikket, vagy egyéb hozzászólást szeretne eljuttatni hozzánk, kérjük az alábbi címre írjon:

plebanos@szentlaszlo-havanna.hu

Vissza a kezdő lapra

 

.